İleri Osmoz Sistemleri

İleri Osmoz Sistemleri

Su stresi, dünyamızın en kritik problemlerinden birisi olarak gün geçtikçe kendisini göstermektedir. Dolayısıyla gün geçtikçe artan nüfus ve azalan temiz su kaynaklarının azalması ile 21.nci yüzyılın en önemli problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada MEMSİS A.Ş. olarak, ileri atıksu arıtımı teknolojilerinin bir diğeri olan ileri osmoz sistemleri hakkında hizmet vermekteyiz.

İleri Osmoz Nedir?

İleri osmoz sistemleri prensibinde, yarı geçirgen zarın iki tarafında belirli konsantrasyonlarda (osmotik basınçlarda) sıvılar bulunur. Böylece konsantrasyon farklılığı ile yarı geçirgen bir ileri osmoz zarı boyunca suyun difüzyonu kendiliğinden gerçekleşir. Yüksek basınçlı Ters Ozmoz (RO) prosesinin aksine, harici pompa veya hidrolik basıncı gerektirmez. Bu nedenle ileri osmoz sistemleri, yüksek kirliliğe sahip sıvıları filtrelemek için daha uygundur. Buna ek olarak basit geri yıkama ile dolgu maddelerini uzaklaştırır ve membran performansını geri kazandırır.

Doğada, ağaçlarda ileri osmoz, aslında her gün çevremizde gerçekleşen doğal bir prosestir. Bitkilerin suyu kök sistemlerinden yapraklarına taşımasını sağlar. Bu gibi doğadaki çoğu organizmanın hücrelerin içine ve dışına su taşımaları, ileri osmoz ile gerçekleşmektedir.

İleri Osmoz Membranı Çalışma Prensibi

Su ve atıksu arıtma uygulamalarında ileri osmoz sistemlerini, sulu çözeltiler arasında seçici bariyerler olarak kullanmaktayız. Membran yapısal olarak ince, gözenekli ve geçirgen malzemelere sahiptir. Bahsedilen bu seçici özellikleri genellikle, söz konusu kirleticileri parametrelerin zardan geçmesini önlemek için membran por çaplarına bağlıdır. Atıksu zarın bir tarafından girer ve kendisinden daha yoğun bir akışkan sayesinde osmotik basınç oluşturur. Bu basınç ile membran özelliklerine bağlı olarak diğer tarafından arıtılmış su olarak elde edilir.

İleri osmoz sistemleri, yüksek AKM ve TDS içeren atıksuların filtrelenmesi için idealdir. Ayrıca atıksu haricinde, sıvıların konsantre edilmesi gereken endüstriyel uygulamalarda da rol almaktadır.

İleri Osmoz Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Su ve atıksu arıtımı konusunda yeni nesil teknolojilerinden biri olan ileri osmoz sistemlerinin en önemli avantajlarından bazılarını aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca aşağıda örnek bir ileri osmoz sistemi görselini görüntüleyebilirsiniz.

  • Yüksek basınç pompası kullanılmadığından dolayı düşük enerji ihtiyacı,
  • Tam otomatik sistem ile kolay uygulanan yıkama,
  • Yüksek membran ömrü ile düşük işletme maliyeti,
  • Düşük kimyasal sarfiyatı.

İleri Osmoz Sistemi Kullanılabilecek Atıksular Nelerdir?

İleri osmoz sistemi kullanılan bazı atıksu tipleri aşağıda sıralanmıştır. Bu atıksuların en belirgin ortak özellikleri, yüksek derecede tuzluluk içermeleridir. Dolayısıyla arıtımı zor ve maliyetli atıksulardır.

  • Tuz içeriği yüksek olan deniz suları,
  • Maden atıksuları,
  • Petrol ve petrol ürünleri kaynaklı atıksular,
  • Çöp sızıntı suları ve
  • Gıda endüstrisi atıksuları.

MEMSİS A.Ş. olarak, sürekli araştırma ve geliştirme ilkesiyle, en yeni teknolojileri uygulama çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye, giriş konsantrasyonlarına ve geri kazanım limitlerine uygun tasarım, projelendirme ve kurulum yapmaktayız. Siz de ileri osmoz sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle, çevre teknolojilerinde, yüksek standartlarda hizmet veriyoruz.

placeholder
MEMSİS Çevre Teknolojileri
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş., MEMSİS

Membran Biyoreaktör Sistemine İhtiyacınız mı Var?