GENMBR® Membran Biyoreaktör ModülleriGENMBR®️ Yenilikçi Membran Biyoreaktör (MBR) Modülleri

GENMBR nedir?
GENMBR® Nedir?GENMBR® Modülleri evsel ve endüstriyel atıksuların biyolojik arıtımı için geliştirilmiş membran biyoreaktör (MBR) modülleridir.

GENMBR® Uygulama Alanları

Atıksuların biyolojik arıtımında kullanılan konvansiyonel aktif çamur sistemlerinde, arıtılmış suyun çamurdan ayrılması çöktürme tankı ile sağlanmaktadır. MBR sistemlerinde ise arıtılmış suyun ayrımı fiziksel bir bariyer olan membranlar ile havalandırma havuzu içerisinde yapılmaktadır. Böylece, havalandırma havuzu içerisinde çamur konsantrasyonu ve çamur yaşı yüksek tutulabilmekte, çöktürme tankında görülen işletme problemleri ile karşılaşılmamakta ve havalandırma havuzu hacmi daha küçük olmaktadır. Membranlar ile arıtılan su yüksek kalitede olup, farklı maksatlarla suyun geri kazanımı mümkün olabilmektedir. GENMBR® modülleri, konvansiyonel aktif çamur sistemlerinin kapasite artırımı ve geliştirilmesi için de uygun modüler sistemlerdir.

MBR Sistemlerinin Konvansiyonel Aktif Çamur Sistemlerine Göre Başlıca Avantajları

  • MBR Sistemleri ile Konvensiyonel Aktif Çamur Sistemlerine göre daha yüksek kalitede ürün suyu elde edilebilmektedir. Bu su farklı maksatlar için geri kazanıma uygundur.
  • Yüksek MLSS konsantrasyonlarında çalışılabilmesi, havalandırma tankının küçük hacimli olmasına imkan sağlamaktadır.
  • Çamur oluşumu az olup çökeltim tankına ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Atıksuyun geri kazanılabilmesi sayesinde doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
  • MBR Sistemleri, Aktif Çamur Sistemlerine göre daha az alana ihtiyaç duymaktadır.

GENMBR® Modüllerinin Avantajları

  • Altıgen tasarımı ile yüksek paketleme oranı
  • Geri yıkamaya elverişli membran ve modül tasarımı
  • Kimyasal dayanımı ve giderme verimi yüksek PVDF membranı
  • Farklı noktalardan etkili hava sıyırması ile düşük kirlenme eğilimi

Membran Özellikleri

GENMBR® modüllerinde kullanılan membranlar Türkiye’de geliştirilmiş ve üretilmistir. GENMBR® modüllerinde PVDF polimeri ile üretilmiş membran kullanılmaktadır. Özel destek tabakası ile güçlendirilmiştir ve normal hollow fiber membranlara göre mekanik olarak çok daha dayanıklıdır. GENMBR® modüllerinde kullanılan membranlar 0,04 m ortalama gözenek çapına sahip olup, askıda katı maddeleri, bakterileri ve diğer patojenleri yüksek oranda gidermektedir.

Modül Özellikleri

Geliştirilmiş Havalandırma

MBR modüllerinin en önemli özelliklerinden birisi membran üzerindeki kirleticilerin hava ile sıyrılması işlemidir. Hava ile sıyırma ne kadar etkin olursa, membran tıkanması o derecede gecikmektedir. Bu sebeple GENMBR® modüllerinde farklı noktalardan havalandırma uygulanarak membranlar üzerindeki hava sıyırma etkisi çok daha verimli bir hale getirilmiştir.

Daha Düşük Paketleme Oranı ve Modüler Tasarım

Modüller altıgen şeklinde ve istenilen uzunlukta birbirine modüler olarak geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım, modülün reaktör içerisinde kapladığı alanı düşürmektedir. GENMBR® Sistemleri ile aynı reaktör hacmi içerisinde % 20 daha fazla membran alanı yerleştirilebilmektedir.

Bizimle İletişime Geçin!

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle, çevre teknolojilerinde, yüksek standartlarda hizmet veriyoruz.

placeholder
MEMSİS Çevre Teknolojileri
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş., MEMSİS

Membran Biyoreaktör Sistemine İhtiyacınız mı Var?