Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projelendirmesi

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus beklentinin üzerinde artmakta, aynı zamanda sanayi işletmeleri kapasiteleri artış göstermektedir. Ayrıca deşarj standartlarının sıkılaşması ve atıksu geri kazanım ihtiyacından ötürü daha yüksek arıtma verimi gerekmektedir. Nüfus ve üretim kapasitelerinin artması, atıksu miktarını arttırmakta, mevcut atıksu arıtma tesisi kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. Atıksu geri kazanımının önemini de göz önüne alırsak, entegre atıksu yönetimi çalışmaları önem taşımaktadır. Hatta bazı bölgelerde neredeyse zorunlu hale gelmektedir.

Konvansiyonel biyolojik arıtma proseslerini kullandığımızda atıksu arıtma tesisi kapasite artışı, alan problemi yaşanan yerlerde zordur. Bu noktada MEMSİS olarak, atıksu arıtma tesisleri için kapasite artışı revizyon projeleri yapmaktayız. GENMBR® membran biyoreaktör sistemimiz ile mevcut boyutlardaki tankları kullanarak tesisinizi 3 kata varan yüksek kapasitelere ulaştırmaktayız.

Nasıl Yapıyoruz?

1. Müşterilerimizden mevcut tesise ait bilgileri alıyoruz.

  • Giriş atıksuyu kapasitesi ve kirletici karakterizasyonu,
  • Mevcut arıtma prosesinin hangisi olduğu (Konvansiyonel, MBR, MBBR vs.),
  • Arıtma tesisine ait tank boyutları veya hacimleri,
  • Mevcut ekipmanların kapasite ve adetleri,
  • Çıkış için olması gereken atıksu karakterizasyonu, (Deşarj edilecek ise deşarj standartı, geri kazanılacak ise kullanım amacına göre ilgili standartlar.)
  • Yükseltmek istediğiniz tesis kapasitesi.
  • Varsa diğer özel durumlar için bilgiler. (Örneğin tesisin yeri atıksu sıcaklığı konusunda önem taşımaktadır.)

2. Ardından aldığımız bilgilere göre, istediğiniz kapasiteye göre hacimler ve ekipman kapasitelerini belirliyoruz.

3. Mevcut tank veya ekipman kapasiteleri ile karşılaştırma yapıyoruz.

4. Hazırladığımız tasarımı sizlerle değerlendirip sizlerden gelen yorumlar ile beraber son haline getiriyoruz.

 

İhtiyaçlarınıza özel çözümler üretiyoruz. Arıtma tesisi kapasite artışı ve çeşitli boyutlarda modül seçeneklerimiz ile yüksek çamur yaşıyla işletilen GENMBR® sistemlerinde, mevcut tankları kullanarak kapasitelerini arttırıp tesisinizi yeniden yapılandırmaktayız.

kentsel atıksu
Bizimle İletişime Geçin!

İTÜ Arı Teknokent 3 Binası No:4/B111 Maslak/İSTANBUL
+90 216 519 51 61
+90 507 002 16 24
info@memsis.com.tr

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle, çevre teknolojilerinde, yüksek standartlarda hizmet veriyoruz.

placeholder
MEMSİS Çevre Teknolojileri
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş., MEMSİS

Arıtma Tesisinizin Kapasitesini Membran Biyoreaktör Sistemi İle Arttırın.