Membran Distilasyon Sistemleri

Membran Distilasyonu Nedir?

Membran distilasyonu (MD) sürücü kuvveti sıcaklık olan bir membran prosesi çeşididir. Membran distilasyonunda mikro gözenekli hidrofobik membranlar yardımıyla sıcak ve soğuk su akışı birbirinden ayrılmaktadır.

MD Membranı Nasıl Çalışır?

Hidrofobik yapıdaki membran, sıvı haldeki su akışının gözeneklerden geçmesini engellerken su buharının geçmesine izin vermektedir. Sıcaklık farkı ile su buharının membran üzerinden geçmesi ve soğuk yüzeyde yoğuşması sağlanarak buhar basıncı farkı meydana gelmektedir. Sonuç olarak uçucu olmayan bileşenlerin membrandan geçişine izin verilmeyerek geleneksel distilasyonun aksine çok yüksek saflıkta distilat (ürün) sağlanmaktadır.

MD Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Su veya atıksu arıtımı konusunda yeni nesil teknolojilerinden biri olan ileri osmoz teknolojisinin en önemli avantajlarından bazıları;

✓ Düşük sıcaklık ve işletme basıncı,
✓ Güneş, dalga veya jeotermal enerjinin kullanılabilirliği,
✓ Endüstriyel tesislerde mevcut olan düşük sıcaklık gradyanlarının kullanılabilirliği,
✓ Kimyasal geri kazanımı,
✓ Tam verimli konsantre yönetimi,

MD Sistemleri Kullanılabilecek Atıksular Nelerdir?

✓ Renk, iletkenlik, bulanıklık giderimi,
✓ Kauçuk sanayii atıksuları,
✓ Bor giderimi,
✓ Deniz suyundan içme suyu üretimi,
✓ Yüzey suyu pürifikasyonu,
✓ Anyon-katyon giderimi

MEMSİS Çevre Teknolojileri olarak, sürekli araştırma ve geliştirmeyi ilke edinerek, en yeni teknolojilerin denenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eğer siz de atıksu arıtımı teknolojilerinin en yenilerinden biri olan membran distilasyonu prosesi hakkında daha bilgi sahibi olmak isterseniz dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle, çevre teknolojilerinde, yüksek standartlarda hizmet veriyoruz.

placeholder
MEMSİS Çevre Teknolojileri
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş., MEMSİS

membran sistemlerine mi ihtiyacınız var?