Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Yenilendi

20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği yenilendi. Yapılan değişiklikler, 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bildirilmiştir.

Yapılan değişiklikler ile arıtılan atıksuların endüstriyel tesislerde, yıkama, sulama, yangın hidrantı olarak yeniden kullanılması ve gri su geri kazanımı ile ilgili kriterler ve tavsiyeler yer almaktadır.

20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sulama suyu” ibaresi “Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanım alanları ve” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Atıksuyun yeniden kullanımı konusunda Bakanlık uygun görüşü alınır.”

Söz konusu Tebliğ’de eklenen diğer yeni maddeler aşağıda sıralanmıştır.

Arıtılmış atıksuların çevresel yeniden kullanımı;

MADDE 22/A- (1) Arıtılmış atıksuların çevresel yeniden kullanımına ilişkin kriterler yeniden kullanım amacına göre, faaliyet özelinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Arıtılmış atıksuların endüstriyel tesislerde yeniden kullanımı;

MADDE 22/B- (1) Arıtılmış atıksuların endüstriyel tesislerde yeniden kullanımına ilişkin tavsiye niteliğindeki kriter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.2 başlığı altında verilmiştir.

Arıtılmış atıksuların diğer alanlarda kullanımı;

MADDE 22/C- (1) Arıtılmış atıksuların genel temizlik işlerinde, yangın suyu olarak, maden ve hazır beton endüstrisinde toz kontrolü/saha sulama suyu amaçlı ve gri suların pisuvar ve sifon suyu olarak kapalı devre sistemlerle yeniden kullanımına ilişkin kriter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.3 başlığı altında verilmiştir.

Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılmasına teşvik;

MADDE 22/Ç- (1) Döngüsel ekonomi normları çerçevesinde arıtılmış atıksuyun, bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması teşvik edilir.

Verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi;

MADDE 22/D- (1) Arıtılmış atıksuların bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması halinde suyun kullanımına ilişkin verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir.”

Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usüller Tebliği en güncel hali için buraya, yenilenen EK 7’si için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu” ile arıtılmış atık suların kullanım alanlarını ve kriterlerini yeniden belirledi. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden alternatif su olarak kullanılması amaçlanıyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde “Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı. Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendiriliyor. Bu kapsamda su kullanım oranında da azalma sağlandığı görülüyor.

“Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 de yüzde 5’e, 2030 da ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor”

“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması sağlanacaktır. Arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedeflenmektedir.”

MEMSİS A.Ş. olarak atıksu arıtımı ve geri kazanımı konularında en güncel gelişmeleri takip ederek siz değerli müşterilerimize en yenilikçi çözümler sunuyoruz. Atıksu geri kazanımı ile ilgili yapılan çalışmalarımız ve ürünlerimizi incelemek için tıklayınız.

Bizimle İletişime Geçin!

Membran Biyoreaktör Sistemine İhtiyacınız mı Var?