Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ

Mersin Akkuyu Nükleer Tesis GENMBR® Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi

✓ Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışanlardan kaynaklı atıksuyun arıtımı için kurulan GENMBR® atıksu arıtma sistemidir.
✓ Tesiste oluşan evsel nitelikli atık suyun biyolojik arıtma işlemlerinden sonra GENMBR® sistemi ile çok düşük alan ihtiyacı ile arıtılarak deşarj limitlerine uygun hale gelmesi veya geri kazanım yapılarak yeniden kullanılması faaliyetini başarıyla sürdürmektedir.
✓ Çıkış suyu parametreleri deşarj limitlerine tamamen uygundur.

Bölge: Mersin
Kapasite: 200 m3/gün
Giriş Değerler: BOI=250 mg/L, KOI=550 mg/L, AKM=300 mg/L
Çıkış Değerler: BOI˂3 mg/l, KOI˂50 mg/l, AKM~0 mg/L, pH=6-9
atıksu

Resim: Devrede Olan GENMBR® Sistemi.

arıtma

Resim: Mersin Akkuyu Nükleer Tesis GENMBR® Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi

genmbr

Resim: Mersin Akkuyu Nükleer Tesis GENMBR® Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.