Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ

Nevşehir GENGRİ® Gri Su Geri Kazanım Sistemi

✓ Nevşehir'de bulunan GENGRİ® gri su geri kazanım sistemimizdir.
✓ Evsel koşullarda oluşan gri suyun biyolojik arıtma işlemlerinden sonra GENGRİ® sistemi ile arıtılması ve geri kazanılması faaliyetini başarıyla sürdürmektedir.
✓ Çıkış suyu parametreleri kullanım kriterlerine tamamen uygundur.

Bölge: İstanbul
Kapasite: 30 m3/gün
Giriş Değerler: BOI=120 mg/L, KOI=200 mg/L, AKM=200 mg/L
Çıkış Değerler: BOI˂3 mg/l, KOI˂30 mg/l, AKM~0 mg/L, pH=6-9
grisu

Resim: Üretimi ve Paketlemesi Tamamlanan GENGRİ® Modülü.

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.